Actuacions


Campanyes en defensa dels espais verds

D’acord amb els seus objectius fundacionals s’ha recolzat la creació de nous jardins, i s’han organitzat campanyes per a evitar la desaparició, mutilació o estat d’abandó dels jardins existents.

Accions educatives i de difusió

  • S'han organitzat 10 exposicions.
  • S'ha recolzat, en molts casos formant part del jurat, les exposicions , concursos i certàmens relacionades amb la jardineria.
  • S'han realitzat 27 cursets relacionats amb la jardineria, la botànica i l’art floral.
  • S'han realitzat més de 500 conferències sobre temes relacionats amb la jardineria i la botànica des de diversos punts de vista (tècnic, paisatgístic, històric, literari, poètic, etc.), moltes d’elles impartides per conferenciants il·lustres.

Biblioteca

La associació compta amb una biblioteca especialitzada en temes de jardineria i paisatgisme, i en la que es troben arxius històrics i fotogràfics d’interès. Oberta per socis/sòcies en l´horari de secretaria de 9.30 a 12.30 h.

Consultori de jardineria

Està a disposició dels socis/sòcies, que poden dirigir la correspondència al nostre local social, tot fent constar en el sobre “Per al consultori”.